Search for a Tribute Page

Find a specific tribute page by entering the full name of the person the tribute honors or the person who created it. If the tribute you are looking for does not display in the search results, try entering other information, such as a nickname or city. You can also scroll through a list of all tributes below.

Total Gifts:

Recent Donors

Victor Nguyen-Long's tribute page:

John Huy Nguyen-Long

August 24, 1930 - May 19, 2023

August 24, 1930 - May 19, 2023

Team Fundraising Goal: $5,000.00

Total Number of Gifts: 40
Total Value of Gifts: $6,495.00

Recent Donors

Sarween Salih

Uyen Hoang

Anonymous

Helene Wenner

Ms. Megan Blair

Peter T

Hoa Truong family

Anonymous

Gia dinh` Nguyen Ngoc Huong`

Dien-Hoa L. Nguyen

Full Donor List Opens new window.Full Donor List

In Loving Memory of John Huy Nguyen-Long

For more than a decade, my beloved father, John Huy Nguyen-Long, bravely battled Alzheimer's disease before he passed away on May 19, 2023, at the age of 92.

My mom and I were always told that those living with late-onset Alzheimer's like my dad (which can affect up to 1/3 of adults over 80 and 50% of adults over 85) tend to experience a slower, more stable decline -- while this was thankfully true for my dad, Alzheimer's still left him a shell of the dynamic person we knew and loved.

Sure, my dad was alive, but he was not living, becoming only more disconnected from his mind, his body, and his surroundings by the day. While he seldom forgot me or my mom or how much we loved him, we knew he was quietly suffering behind his signature smile.

Through a lot of trial and error, my mom and I had to learn how to stop mourning the loss of the "old John" and instead start cherishing the present moments we had with him. While I can't say we ever perfected it, we do now have an abundance of joyous memories to look back on.

Not everyone living with Alzheimer's (both the person with it and those caring for them) is so lucky. And even in the best case scenarios, this disease brings with it profound emotional pain, mental anguish, frustration, and heartache. We wish it upon no one.

So in lieu of flowers, my mom and I invite you to make a donation in his memory to the Alzheimer's Association to help ensure future generations don't have to endure this insidious disease. Together, we can help end Alzheimer's.

With immense gratitude,

Anh-Thuy & Victor Nguyen-Long

Hơn một thập kỷ qua, người cha yêu dấu của tôi, Nguyễn Huy Long, đă dũng cảm chiến đấu với căn bệnh Alzheimer trước khi qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, hưởng thọ 92 tuổi.

Mẹ tôi và tôi luôn được cho biết rằng những người mắc bệnh Alzheimer khởi phát muộn như bố tôi (có thể ảnh hưởng đến 1/3 người lớn trên 80 tuổi và 50% người lớn trên 85 tuổi) có xu hướng suy giảm chậm hơn, ổn định hơn -- trong khi điều này rất may là đúng với bố tôi, bệnh Alzheimer vẫn để lại cho ông một bề ngoài của một người năng động mà chúng tôi từng biết và yêu thương.

Chắc chắn, bố tôi vẫn c̣n sống, nhưng ông ấy không thật sự sống, ngày càng trở nên mất kết nối với tâm trí, cơ thể và môi trường xung quanh. Mặc dù ông ấy hiếm khi quên tôi, hay mẹ tôi, hay quên rằng chúng tôi yêu bố tôi nhiều như thế nào, nhưng chúng tôi biết ông ấy đang âm thầm đau khổ đằng sau nụ cười cố hữu của ḿnh.

Trải qua rất nhiều cố gắng và thất bại, mẹ và tôi đă phải học cách ngừng thương tiếc cho sự ra đi của "Ông Long cũ" và thay vào đó bắt đầu trân trọng những khoảnh khắc hiện tại mà chúng tôi có với bố tôi. Mặc dù tôi không thể nói rằng chúng tôi đă làm được hoàn hảo, nhưng giờ đây chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui để nh́n lại.

Không phải tất cả những người mắc bệnh Alzheimer (cả người mắc bệnh và những người chăm sóc họ) đều may mắn như vậy. Và ngay cả trong những t́nh huống tốt nhất, căn bệnh này mang đến nỗi đau tinh thần sâu sắc, nỗi thống khổ về tinh thần, sự thất vọng và đau ḷng. Chúng tôi ước mong nó không xảy ra cho bất cứ ai.

V́ vậy, thay cho những bông hoa, mẹ tôi và tôi mời quư vị đóng góp cho Alzheimer’s Association để tưởng nhớ tới bố tôi và để giúp đảm bảo các thế hệ tương lai không phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo này. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp chấm dứt bệnh Alzheimer.

Với ḷng biết ơn vô hạn,

Trương Anh Thuy và Nguyễn Long Quang

Guest Book

If you would like, you can add your name and a short message to our Guest Book. Thank you.

Sign the Guest Book

TRAN BA CO
Thu, Jun 01, 2023
Xin chia buon cung Chi Thuy va Chau Quang.
Cau xin huong linh Anh Long som vang sinh noi Cuc lac.


If you think this page contains objectionable content, please inform the system administrator.