Walk to End Alzheimer's Walk to End Alzheimer's Event Home
English Español Register

Share Our Page

Copied!

Team page of Love 365

Donate to the Team Join Our Team

Support our team for the Alzheimer's Association Walk to End Alzheimer's®, the world’s largest event to raise awareness and funds for Alzheimer’s care, support and research.

View More

2805

We have raised

2000

Our Goal

Team Progress
of Goal
$2,805 Raised
$2,000.00
140% Achieved

Our Walk

Top Donors

Team Honor Roll
$600
ShaoChang Jeang
$120
Ivy Yu
$120
Yu-Ching Valerie Peng
$120
Yuwen Su
$120
Woanyu Yu
$120
Ching-fang Shang
$120
Peggy Li
$100
Siao Tsai
Jen Tsao
Juimin Tsai
$100
Grace Yao
$100
Cathy Shih
$100
Dan-Wen W Tsai
$100
Weishan Chen
Tiffany Hsiao
$100
Dr. Ching-Ling Teng
$100
JUIPING LIAO
$80
Weilin Eileen Zhang
Janet Shyr
$50
Helen Chiang
$50
Kevin Hsu
Isabelle Cnudde
Dennis Wu
Carol Lin
$35
Annie Bao
Brenda Lee
Ricky Wen
$20
Patty Siu
Top Donors
ShaoChang Jeang
Ivy Yu
Yu-Ching Valerie Peng
Yuwen Su

Team Roster

Search for Team Members

To find a team member, start typing their name below.

Team Roster
Raised
$190
$100
$100
$120
Team Gifts
$1,535
Team captain
Denotes a Team Captain

Our Achievements

Send Us Encouragement